VINS SEO strategija

Već postavom stranica na našim poslužiteljima u najjeftinijem modelu, korištene su najbolje SEO prakse, pa one sadržavaju ključne riječi, interesantne naslove i sadržaj koji će brzo dospjeti na tražilice.

Kada nam povjerite upravljanje nad Vašim poslovnim profilima na tražilicama, te ozbiljno pristupimo analizi SEO-a, provjeri Vaše konkurencije, istrazi ključnih pojmova sa pretraživača i pristupimo dizajnu korisničkog iskustva, osim bitnog poboljšanja vidljivosti na tražilicama, Vaše stranice ostvarit će i više konverzija.

1X Hosting Illustration 03

VINS METODA

Najbolja metoda za visoko rangiranje na tražilicama

0

Upoznavanje Vaših korisnika

Kod nas SEO nema za cilj umjetnu inteligenciju tražilice učiniti sretnom. To će doći samo od sebe. Nulti korak u našem cilju je upoznati Vaše korisnike, identificirati njihove potrebe, trenutke i razloge zbog kojih pretražuju internet, koji uređaj pri tome koriste, te odabrati one koji imaju ciljano ponašanje, a to je kupovna nakana i sposobnost. Upravo tim korisnicima želite ponuditi rješenje u vidu svojih proizvoda i usluga. 

1

Analiza konkurencije

Čak i ako je Vaš proizvod ili usluga toliko jedinstvna da očekujete da će odmah biti interesantna na tražilicama, to u najvećem broju slučajeva nije tako, jer Vaša možda i ne toliko direktna konkurencija ima iskustva u rangiranju na tražilicama i preotimanju klikova. U sklopu pripremnih aktivnosti popisat ćemo Vašu konkurenciju i identificirati njihove jake i slabe strane koje će nam trebati u formiranju strategije preotimanja prvih pozicija na tražilicama. 

2

Analiza "Ključnih riječi" i pretraživanih termina

Sada ćemo spojiti podatke o ponašanju Vaših korisnika s definiranim ciljanim profilima i podatke o Vašoj konkurenciji sa našim bazama podataka i podacima sa tražilica, te iz tako nastale baze podataka našom posebnom metodom identificirati idealne ključne riječi i upite na tražilicama koji će nam biti fokus kod prilagodbe vaše marketinške komunikacije i SEO strategije.

3

Kritički osvrt na komunikaciju

Vaši korisnici često ne razumiju terminologiju Vaše industrije, a još manje koriste tipične ključne riječi kada pretražuju internet. Štoviše, 99,99% vremena tražit će ili raditi nešto sasvim drugo. Mi ćemo Vam predložiti prilagodbu komunikacije koja ne samo da će biti pitka vašim ciljanim klijentima, nego ćemo anticipirati njihove potrebe i odabrati vjerojatne ključne riječi koje će koristiti pri pretraživanju u određenim situacijama i tako preuzeti vodeće pozicije na internetskim tražilicama.

4

Formiranje strategije

Koristeći prikupljena znanja o Vašoj trenutnoj poziciji na tržištu, zrelosti Vaših internetskih stranica, te uz podatke koje smo prikupili u prethodnim koracima pristupamo formiranju strategije za preuzimanje dominacije. Smisao strategije je postavljanje vremenskog plana aktivnosti za podizanje 10-ak ključnih identifikatora koji će Vaše proizvode i usluge smjestiti na vodeće pozicije u tražilicama, povećati konverziju i podići prodaju. U SEO strategiji ne smije biti neautentičnosti i krivotvorina. Tražilice danas imaju toliko sofisticiranu umjetnu inteligenciju da će vrlo brzo, a najčešće odmah prepoznati i kazniti stranice koje se prečacima i “black hat” SEO metodama pokušavaju bolje pozicionirati.

5

Dizajniranje korisničkog iskustva

Biti visoko u rangu na tražilicama nije dovoljno. Trebate preispitati aktivnosti, komunikacije i ponude na svim točkama kontakta s korisnicima. Prije svega na Vašim stranicama ili društvenim profilima kao prvoj točci, ali i u vašoj trgovini, te u direktnim komunikacijama. Zato je nužno dizajnirati korisničko iskustvo koje će voditi konverzijama, odnosno novim leadovima i novim prodajama, ali prije svega beskompromisno ugodnom korisničkom iskustvu. Također, ispravno napravljen tok korisničkog angažmana od upoznavanja s Vama do prodaje i korištenja usluga dat će Vam važne povratne informacije o kvaliteti i cijeni Vaših proizvoda i usluga koji su nužni za buduće korekcije i druge poslovne odluke, a savršeno korisničko iskustvo će u konačnici stvoriti vjerne kupce i sljedbenike koji su Vam dugoročno najbolja reklama. Korisnici na internetu su posebno osjetljivi na nedorečene i ne relevantne informacije, pa svaka komunikacija treba imati jasnu poruku i svrhu. Korisnike želite angažirati upravo onoliko koliko je potrebno da ostvarite konverziju, odnosno lead i u idealnom slučaju odmah zaključite prodaju. Ako korisnik iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan, odustat će. Ne zaboravite da je Vaša konkurencija na internetu udaljena od Vas na samo jedan klik.

6

Implementacija

Kada imamo plan, krećemo u implementaciju. Osobito vodimo računa da kod implementacije promjena ne ugrozimo Vašu trenutnu poziciju, jer čak i slab učinak je bolji od nikakvog, kojeg brz i nepromišljen korak u redizajnu može izazvati. Između ostalog, tražilice traže kontinuitet i konzistentnost u Vašim komunikacijama, a greške 404 (stranica ne postoji) su neoprostive. Previše puta smo vidjeli relativno dobro rangirane stranice nakon redizajna ili implementacije SEO-a padaju u ratingu do te mjere da su samo za vraćanje na prijašnje stanje potrebni mjeseci. To se našim klijentima ne događa. Oni mogu očekivati samo rast, koji je i prvim pogledom na statistiku nepogrešivo vidljiv.

7

Konstantan napredak

Čak i kada smo napravili savršen posao u provođenju naše strategije, ne smijemo biti arogantni i reći da smo s poslom završili. Sve oko nas je promjenjivo. Potrebe naših korisnika, naša konkurencija se mijenja, razvija se tehnologija tražilica, a razvijamo se i mi sami. Sada kad smo postavili stvari na zdrave noge, imamo i statistiku koju ne smijemo zanemariti. Potrebno ju je redovito pratiti, reagirati na trendove, ispravljati nedostatke i unaprjeđivati područja u kojima smatramo da bi mogli ili željeli biti bolji. Tražilice i što je beskonačno gore, Vaši korisnici prepoznali bi stagnaciju i propuste u Vašim aktivnostima, a to ne želimo ako nam je odrednica kontinuirani rast.

Logo2 short

VINS SEO ima najveću vrijednost na tržištu

Odabirom paketa s naprednom VINS SEO uslugom dobit ćete puno više od dobre pozicije na tražilicama. Analiza Vaših korisnika i konkurencije pružit će Vam novi uvid u stanje na tržištu, a pedantno odrađen dizajn korisničkog iskustva ne samo da će povećati broj konverzija na Vašim stranicama, dat će Vam veliki broj informacija koje možete iskoristiti u odlukama u konvencionalnom načinu prodaje.

koristi od SEO optimizacije

Organski marketing za kontinuiran rast

1X Hosting Small Icon 03

Prisutnost na svim tražilicama

Koncentrirat ćemo se na tri ključne tražilice, no u vrlo kratko vrijeme neće biti tražilice na internetu koja će Vas moći zaobići.

1X Hosting Small Icon 05

Bolji status znači i veće povjerenje korisnika

Većim brojem posjeta i diskretnim reklamiranjem bit ćete prepoznati kao tvrtka od povjerenja kod inteligentnih tražilica, ali beskonačno važnije i kod Vaših korisnika.

1X Hosting Small Icon 02

Neka tražilice rade za Vas

Vrlo brzo, tražilice će same preporučiti Vaše stranice, čak i ako potencijalni korisnik nije direktno postavio ciljani upit, već je samo upotrijebio neki sinonim ili se našao u situaciji u kojoj bi mu vaše usluge bile korisne.

1X Hosting Illustration 05
1X Hosting Illustration 01

izvještaji i statistika

Više informacija – bolja kontrola

Rezultate naših analiza i aktivnosti primit ćete u obliku prezentacija, a mjesečni agregirani izvještaj, te uvijek dostupna detaljna statistika posjeta u svakom trenutku će Vam dati uvid u događanja na vašim stranicama. U sklopu naših SEO usluga zaprimit ćete:

Izvještaj i pokazatelje Vaše konkurencije na internetu

Izvještaj analize profila Vaših korinsika

Nalaze dizajna korisničkog iskustva

Mjesečni izvještaj o broju pregleda pojedinih stranica

Pristup u živu detaljnu statistiku posjeta Vašoj stranici

Želite li preuzeti vodeću poziciju na tražilicama?

Ostavite nam svoj kontakt i javit ćemo Vam se za besplatno savjetovanje!

    Share This