VINS SEO strategija

Već postavom stranica na našim poslužiteljima u najjeftinijem modelu, korištene su najbolje SEO prakse, pa one sadržavaju ključne riječi, interesantne naslove i sadržaj koji će brzo dospjeti na tražilice.

Kada nam povjerite upravljanje nad Vašim poslovnim profilima na tražilicama, te ozbiljno pristupimo analizi SEO-a, provjeri Vaše konkurencije, istrazi ključnih pojmova sa pretraživača i pristupimo dizajnu korisničkog iskustva, osim bitnog poboljšanja vidljivosti na tražilicama, Vaše stranice ostvarit će i više konverzija.

1X Hosting Illustration 03

VINS METODA

Najbolja metoda za visoko rangiranje na tražilicama

Upoznavanje Vaših korisnika

Kod nas SEO nema za cilj umjetnu inteligenciju tražilice učiniti sretnom. To će doći samo od sebe. Nulti korak u našem cilju je upoznati Vaše korisnike, identificirati njihove potrebe, trenutke i razloge zbog kojih pretražuju internet, koji uređaj pri tome koriste, te odabrati one koji imaju ciljano ponašanje, a to je kupovna nakana i sposobnost. Upravo tim korisnicima želite ponuditi rješenje u vidu svojih proizvoda i usluga. 

1

Analiza konkurencije

Čak i ako je Vaš proizvod ili usluga toliko jedinstvna da očekujete da će odmah biti interesantna na tražilicama, to u najvećem broju slučajeva nije tako, jer Vaša možda i ne toliko direktna konkurencija ima iskustva u rangiranju na tražilicama i preotimanju klikova. U sklopu pripremnih aktivnosti popisat ćemo Vašu konkurenciju i identificirati njihove jake i slabe strane koje će nam trebati u formiranju strategije preotimanja prvih pozicija na tražilicama. 

2

Analiza "Ključnih riječi" i pretraživanih termina

Sada ćemo spojiti podatke o ponašanju Vaših korisnika s definiranim ciljanim profilima i podatke o Vašoj konkurenciji sa našim bazama podataka i podacima sa tražilica, te iz tako nastale baze podataka našom posebnom metodom identificirati idealne ključne riječi i upite na tražilicama koji će nam biti fokus kod prilagodbe vaše marketinške komunikacije i SEO strategije.

3

Kritički osvrt na komunikaciju

Vaši korisnici često ne razumiju terminologiju Vaše industrije, a još manje koriste tipične ključne riječi kada pretražuju internet. Štoviše, 99,99% vremena tražit će ili raditi nešto sasvim drugo. Mi ćemo Vam predložiti prilagodbu komunikacije koja ne samo da će biti pitka vašim ciljanim klijentima, nego ćemo anticipirati njihove potrebe i odabrati vjerojatne ključne riječi koje će koristiti pri pretraživanju u određenim situacijama i tako preuzeti vodeće pozicije na internetskim tražilicama.

4

Formiranje strategije

Koristeći prikupljena znanja o Vašoj trenutnoj poziciji na tržištu, zrelosti Vaših internetskih stranica, te uz podatke koje smo prikupili u prethodnim koracima pristupamo formiranju strategije za preuzimanje dominacije. Smisao strategije je postavljanje vremenskog plana aktivnosti za podizanje 10-ak ključnih identifikatora koji će Vaše proizvode i usluge smjestiti na vodeće pozicije u tražilicama, povećati konverziju i podići prodaju. U SEO strategiji ne smije biti neautentičnosti i krivotvorina. Tražilice danas imaju toliko sofisticiranu umjetnu inteligenciju da će vrlo brzo, a najčešće odmah prepoznati i kazniti stranice koje se prečacima i “black hat” SEO metodama pokušavaju bolje pozicionirati.

5

Dizajniranje korisničkog iskustva

Biti visoko u rangu na tražilicama nije dovoljno. Trebate preispitati aktivnosti, komunikacije i ponude na svim točkama kontakta s korisnicima. Prije svega na Vašim stranicama ili društvenim profilima kao prvoj točci, ali i u vašoj trgovini, te u direktnim komunikacijama. Zato je nužno dizajnirati korisničko iskustvo koje će voditi konverzijama, odnosno novim leadovima i novim prodajama, ali prije svega beskompromisno ugodnom korisničkom iskustvu. Također, ispravno napravljen tok korisničkog angažmana od upoznavanja s Vama do prodaje i korištenja usluga dat će Vam važne povratne informacije o kvaliteti i cijeni Vaših proizvoda i usluga koji su nužni za buduće korekcije i druge poslovne odluke, a savršeno korisničko iskustvo će u konačnici stvoriti vjerne kupce i sljedbenike koji su Vam dugoročno najbolja reklama. Korisnici na internetu su posebno osjetljivi na nedorečene i ne relevantne informacije, pa svaka komunikacija treba imati jasnu poruku i svrhu. Korisnike želite angažirati upravo onoliko koliko je potrebno da ostvarite konverziju, odnosno lead i u idealnom slučaju odmah zaključite prodaju. Ako korisnik iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan, odustat će. Ne zaboravite da je Vaša konkurencija na internetu udaljena od Vas na samo jedan klik.

6

Implementacija

Kada imamo plan, krećemo u implementaciju. Osobito vodimo računa da kod implementacije promjena ne ugrozimo Vašu trenutnu poziciju, jer čak i slab učinak je bolji od nikakvog, kojeg brz i nepromišljen korak u redizajnu može izazvati. Između ostalog, tražilice traže kontinuitet i konzistentnost u Vašim komunikacijama, a greške 404 (stranica ne postoji) su neoprostive. Previše puta smo vidjeli relativno dobro rangirane stranice nakon redizajna ili implementacije SEO-a padaju u ratingu do te mjere da su samo za vraćanje na prijašnje stanje potrebni mjeseci. To se našim klijentima ne događa. Oni mogu očekivati samo rast, koji je i prvim pogledom na statistiku nepogrešivo vidljiv.

7

Konstantan napredak

Čak i kada smo napravili savršen posao u provođenju naše strategije, ne smijemo biti arogantni i reći da smo s poslom završili. Sve oko nas je promjenjivo. Potrebe naših korisnika, naša konkurencija se mijenja, razvija se tehnologija tražilica, a razvijamo se i mi sami. Sada kad smo postavili stvari na zdrave noge, imamo i statistiku koju ne smijemo zanemariti. Potrebno ju je redovito pratiti, reagirati na trendove, ispravljati nedostatke i unaprjeđivati područja u kojima smatramo da bi mogli ili željeli biti bolji. Tražilice i što je beskonačno gore, Vaši korisnici prepoznali bi stagnaciju i propuste u Vašim aktivnostima, a to ne želimo ako nam je odrednica kontinuirani rast.

Logo2 short

VINS SEO ima najveću vrijednost na tržištu

Odabirom paketa s naprednom VINS SEO uslugom dobit ćete puno više od dobre pozicije na tražilicama. Analiza Vaših korisnika i konkurencije pružit će Vam novi uvid u stanje na tržištu, a pedantno odrađen dizajn korisničkog iskustva ne samo da će povećati broj konverzija na Vašim stranicama, dat će Vam veliki broj informacija koje možete iskoristiti u odlukama u konvencionalnom načinu prodaje.

koristi od SEO optimizacije

Organski marketing za kontinuiran rast

1X Hosting Small Icon 03

Prisutnost na svim tražilicama

Koncentrirat ćemo se na tri ključne tražilice, no u vrlo kratko vrijeme neće biti tražilice na internetu koja će Vas moći zaobići.

1X Hosting Small Icon 05

Bolji status znači i veće povjerenje korisnika

Većim brojem posjeta i diskretnim reklamiranjem bit ćete prepoznati kao tvrtka od povjerenja kod inteligentnih tražilica, ali beskonačno važnije i kod Vaših korisnika.

1X Hosting Small Icon 02

Neka tražilice rade za Vas

Vrlo brzo, tražilice će same preporučiti Vaše stranice, čak i ako potencijalni korisnik nije direktno postavio ciljani upit, već je samo upotrijebio neki sinonim ili se našao u situaciji u kojoj bi mu vaše usluge bile korisne.

1X Hosting Illustration 05
1X Hosting Illustration 01

izvještaji i statistika

Više informacija – bolja kontrola

Rezultate naših analiza i aktivnosti primit ćete u obliku prezentacija, a mjesečni agregirani izvještaj, te uvijek dostupna detaljna statistika posjeta u svakom trenutku će Vam dati uvid u događanja na vašim stranicama. U sklopu naših SEO usluga zaprimit ćete:

Izvještaj i pokazatelje Vaše konkurencije na internetu

Izvještaj analize profila Vaših korinsika

Nalaze dizajna korisničkog iskustva

Mjesečni izvještaj o broju pregleda pojedinih stranica

Pristup u živu detaljnu statistiku posjeta Vašoj stranici

Želite li preuzeti vodeću poziciju na tražilicama?

Ostavite nam svoj kontakt i javit ćemo Vam se za besplatno savjetovanje!

    Share This